patrimonio y paisaje        
      proyectos y gestión
Nou projecte!
Estudi previ de projecte de Restauració i Consolidació dels Jardins Històrics de l'Escola de Gironella.

Encàrrec de la Diputació de Barcelona. 2022/23


Primeres jornades Jardins Claustrals de Catalunya al Monestir de Pedralbes de Barcelona, 24 i 25 de novembre 2022
des de LIQUEN hem participat amb la presentació del treball realitzat al Claustre de la Catedral de Barcelona

 Seminari Internacional

Repensant els jardins Històrics. El passat en el present

Organitzat per l'Observatori del Paisatge a Olot, 16 i 17 de juny de 2022.

LIQUEN participa amb la presentació Els Jardins Històrics a Catalunya. Anàlisi, valoració i propostes.