patrimonio y paisaje        
      proyectos y gestión

 

LIQUEN el composem Victòria Bassa i Roser Vives.

Després d'una llarga trajectòria professional i especialitzades en patrimoni/restauració i en paisatgisme respectivament creiem que posar la nostra expertesa en comú ens enriqueix mutuament i de retruc també els projectes que tenim entre mans.

Victòria Bassa i Roser Vives som un consolidat equip d'arquitectura, agronomia i paisatge amb experiència contrastada en la intervenció sobre Patrimoni, en la intervenció sobre el Paisatge i en la relació que s´estableix entre els dos àmbits, que es complementen i es reforcen com a conjunt. 
Som professionals liberals amb un perfil obert i flexible que treballem i desenvolupem els projectes col·laborant interdisciplinàriament amb altres equips especialitzats. El nostre coneixement i expertesa, des de la intervenció patrimonial, ens permet afrontar les obres de restauració amb un coneixement contrastat en diferents àmbits:
  • preservar i restaurar edificis patrimonials de màxima catalogació
  • realitzar adequacions estructurals i d´ús,
  • restauració de jardins, claustres, horts, avingudes arbrades...
  • recuperació i rehabilitació d’estructures exteriors, basses, fonts...
  • valorar la vegetació existent: des d’elements exemplars o rareses botàniques, inventaris... 

 i adequar les noves plantacions a l'esperit del lloc!


Treballem amb la relació d'allò petri i perdurable 
amb la matèria viva i en continua evolució  

 definició DIEC

Organisme de natura doble, producte de la simbiosi entre un fong i una alga, que presenta una morfologia i una fisiologia pròpies, sovint ben adaptat a ambients poc favorables per a les plantes vasculars.

liquen sobre façana


PROJECTES

 

EQUIP

Equip professional amb una llarga trajectòria format per 

Victòria Bassa, arquitecte especialitzat en intervenció patrimonial i 

Roser Vives, eng. agrònom i paisatgista. 

Incorporem de manera habitual col·laboradors interdisciplinars qualificats segons s´escaigui: 

historiadors, arqueòlegs, aparelladors, topògrafs, geòlegs, gestors culturals.

victoria bassa

Arquitecte. Especialista en restauració

roser vives

Enginyera agrònoma i paisatgista

Barcelona, 1970

Victòria Bassa Garrido és arquitecta especialitzada en restauració de Patrimoni Arquitectònic.
Arquitecte de la Comissió de Patrimoni de la Basílica de Santa Maria de al Pi de Barcelona.
Membre de la junta, sòcia i responsable de l'assessoria tècnica de APCECC / Monumenta (Associació de Propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya).
Membre de l'AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la defensa el Patrimoni).
Sòcia de Vives Bassa Ayala, SCP.

Amb experiència professional en estudis d'arquitectura de Barcelona i Alemanya, crea el seu propi despatx a 2003, centrant la seva trajectòria en el Patrimoni Arquitectònic. Des del 2010 també dirigeix ESPAI PATRIMONI en D'AURA arquitectura.

 Barcelona, 1970

Roser Vives de Delàs és enginyera agrònoma i Master en Arquitectura del Paisatge per la UPC

Des del 2000 i en l'actualitat, des de l'exercici lliure de la professió, treballa en temes relacionats amb el paisatge i el medi: consultoria i assistència, projectes, valoracions, col·laboracions per l'Administració, fundacions privades i altres despatxos professionals d'arquitectura i enginyeria.


Col.legiada núm.1050 del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, representa al mateix al Consell Rector de l'Observatori del Paisatge.

Del 1997 al 2000 va formar part de l'equip de treball del CRPP (Centre de Recerca i Projectes de Paisatge, Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona; 

Seguí vinculada a la Universitat fins el 2011, com a professora de Projectes del Màster Universitari en Paisatgisme de la UPC on va impartir clases durant 11 cursos, del 1999 al 2011. 

Durant el 1995/96 va treballar al C.A.U.E. (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) del Departament de Pirineus Orientals, amb seu a Perpinyà (França).

la nostra feina prèvia a la fundació de  LIQUEN la trobareu a:

www.victoriabassa.com

la nostra feina prèvia a la fundació de  LIQUEN la trobareu a:

www.roservives.com

 

OFERIM

-       Redacció d’informes de Patrimoni: edificat i natural

-       Realització d'inventaris/ catàlegs

-       Redacció de Plans Directors per a Conjunts Patrimonials i entorns

-       Redacció de Plans de Gestió


- Redacció de Projectes de Restauració/Rehabilitació/Recuperació seguint criteris habituals en projectes relacionats amb Patrimoni:

                                 estudis previs i recerca històrica
                                 aixecament planimètric
                                 definició de criteris d'intervenció
                                 redacció projecte bàsic, executiu i direcció d´obra
                                 definició criteris de manteniment i gestió
                                 assessorament en intervencions i procediments 

patrimoni i paisatge