patrimonio y paisaje        
      proyectos y gestión

Projectes

Breu resum dels principals projectes realitzats o en curs: 

Claustre Catedral de Barcelona

Claustre Catedral de Barcelona

Projecte Projecte de Restauració del Claustre de la Catedral de Barcelona

Lloc Barcelona

Fase Estudi Històric

Data 2018-2019

Encàrrec Estudi històric, Projecte Arqueològic i Projecte de Restauració

Promotor Bisbat de Barcelona_Catedral de Barcelona

Jardí del Pi

Jardí del Pi

Projecte Jardí del rector de Sta. Maria del Pi

Lloc Barcelona

Data 2016

Encàrrec Projecte i Direcció d'Obra

Promotor Parròquia Sta. Maria del Pi

patrimoni i paisatge